DATABESKYTTELSESERKLÆRING

WWW.ESSILOR.DK

Sidst ændret: 14.05.2021

I denne databeskyttelseserklæring informerer vi, Essilor Danmark, dig om, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, når du besøger vores websted eller bruger vores tjenester, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi gør med dem. Med dine personoplysninger menes alle oplysninger om dig, herunder navnlig dit navn og dine kontaktoplysninger som f.eks. din hjemmeadresse, dit telefonnummer eller din e-mailadresse. 

Du bør tage dig tid til at læse databeskyttelseserklæringen omhyggeligt igennem. Det er meget vigtigt, at du fuldt ud forstår, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvordan vi beskytter dit privatliv. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores brug af dine personoplysninger, kan du naturligvis kontakte os ved at benytte kontaktoplysningerne nedenfor:

Vores kontaktoplysninger er: Essilor Danmark, Hedegaardsvej 88, 2300 København S.

Vores databeskyttelsesansvarliges kontaktoplysninger er: Kontor for databeskyttelse, lokale oplysninger til databeskyttelsesmail, f.eks.: martin.noren@essilor.dk

HVILKE PERSONOPLYSNINGER, VI INDSAMLER

Data, vi indsamler, når du besøger vores websted

Når du tilgår vores websted, indsamler og gemmer vi automatisk nogle af dine oplysninger i vores servers logfiler og i cookies, som er små filer, vi sender til din computer, når du besøger vores websted. 

Disse oplysninger gør det ikke muligt for os at identificere dig direkte. Vi registrerer imidlertid data relateret til din browseradfærd på vores websted som f.eks. de sider, du har besøgt, dato og tidspunkt for besøget på siderne, dine søgeord, information om din enhed (hardwaremodel, operativsystemets version, entydigt enheds-ID, IP-adresse, hardwareindstillinger, browsertype, browsersprog), datoen og tidspunktet for din forespørgsel og henvisende URL.

Det er ikke påkrævet, at du oplyser os dine personoplysninger, hvis du udelukkende ønsker at besøge vores websted. Det betyder, at du kan afslå at acceptere cookies ved at konfigurere din webbrowser til det (du kan få flere oplysninger om dette i din webbrowsers hjælp-sektion). Hvis du afslår cookies, er det dog sandsynligt, at din navigering på vores websted vil blive forstyrret, navnlig kan du blive forhindret i at tilgå visse dele af det.

Data, vi indsamler, når du tilmelder dig, eller når du bestiller vores produkter

Nogle af de tjenester, der tilbydes på vores websted, kræver, at du tilmelder dig. Hvis du ønsker at bruge disse tjenester, vil vi bede dig om at give os personoplysninger. Du bedes give os komplette og nøjagtige oplysninger og også informere os, hvis det er nødvendigt at opdatere dine oplysninger. Hvis du ikke giver os komplette og nøjagtige oplysninger, eller hvis du ikke informerer os om, at dine oplysninger skal opdateres, kan vi muligvis ikke levere de tjenester til dig, som du har anmodet om.

Vi indsamler følgende kategorier af dine personoplysninger:

 • Identifikationsdata, herunder dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, hjemmeadresse, login og adgangskode osv. 
 • IT-data, herunder data relateret til din browseradfærd på vores websted som f.eks. de sider, du har besøgt, dato og tidspunkt for besøget på siderne, dine søgeord, information om din enhed (hardwaremodel, operativsystemets version, entydige enheds-ID'er, IP-adresse, hardwareindstillinger, browsertype, browsersprog), datoen og tidspunktet for din forespørgsel og henvisende URL 

HVORDAN VI BRUGER DE PERSONOPLYSNINGER, VI INDSAMLER

Vi bruger kun dine personoplysninger inden for de grænser, som love og bestemmelser tillader. Sommetider kan vi bruge dine personoplysninger, fordi love og bestemmelser pålægger os at gøre det. Uanset hvad, træffer vi ikke automatiserede beslutninger, der udelukkende er baseret på automatisk behandling, hvilket kan have juridiske konsekvenser for dig eller på tilsvarende vis have væsentlig betydning for dig.

Vi bruger dine personoplysninger til de følgende formål:

 • Vi bruger dine identifikationsdata (i) for at kunne behandle dine forespørgsler, (ii) for at gøre det muligt for dig at bestille en onlineaftale med en optiker og (iii) med henblik på kommunikations-, animations- og kommercielle reklameformål. Disse anvendelser er baseret på dit samtykke samt på vores legitime interesse.
 • Vi bruger dine IT-data til at gøre det muligt for os (i) at identificere dig og give dig den bedst mulige oplevelse, når du besøger vores websted, (ii) at tælle antallet af slutbrugere, der besøger vores websted og for at analysere statistik relateret til deres browsing og (iii) at forbedre vores websted. Disse anvendelser er baseret på dit samtykke samt på vores legitime interesse.

HVOR LÆNGE VI OPBEVARER DE PERSONOPLYSNINGER, VI INDSAMLER

Den periode, vi opbevarer dine personoplysninger i, er vist i tabellen nedenfor:

Kategori af dataKategori af data
Identifikationsdata3 år
IT-data13 måneder

 

PERSONOPLYSNINGER, VI DELER MED ANDRE

Bemærk, at vi ikke deler dine personoplysninger med nogen uden for Essilor, bortset fra med den optiker, du har valgt at foretage en bestilling hos, hvis en bestillingstjeneste er tilgængelig.

HVORDAN VI BESKYTTER PERSONOPLYSNINGER

Vi har foranstaltninger på plads, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret adgang, brug eller videregivelse, herunder, uden begrænsning, følgende foranstaltninger:

 • Vi implementerer og vedligeholder avancerede tekniske foranstaltninger for at sikre, dine personoplysninger registreres og behandles under fuld fortrolighed og sikkerhed;
 • Vi implementerer og vedligeholder passende begrænsninger for adgang til dine personoplysninger og for overvågning af adgang, brug og overførsel af personoplysninger;
 • Alle de af vores medarbejdere, der har adgang til dine personoplysninger, skal indgå fortrolighedsaftaler eller tilsvarende aftaler, der pålægger dem en forpligtelse til at overholde vores krav til databeskyttelse og fortrolighed.
 • Vi kræver, at alle forretningspartnere og tredjepartsleverandører, som vi deler dine personoplysninger med, overholder alle gældende krav om databeskyttelse og fortrolighed.
 • Vi afholder regelmæssigt kurser i databeskyttelse for vores medarbejdere og tredjeparter, som har adgang til personoplysninger.

DINE RETTIGHEDER

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning og -bestemmelser har du ret til:

 • At få indsigt i, berigtiget og/eller slettet dine personoplysninger
 • At begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dem;
 • At fortælle os, at du ikke ønsker at modtage markedsføringsinformation;
 • At kræve – under visse omstændigheder – at dine personoplysninger overføres til en tredjepart;
 • At trække dit samtykke tilbage, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, uden at det påvirker lovligheden af vores behandling baseret på dit samtykke, før det trækkes tilbage.

Vi har forpligtet os til at gøre det muligt for dig at udøve dine rettigheder, og for at udøve denne ret kan du kontakte os ved at bruge de kontaktoplysninger, der er anført i begyndelsen af denne databeskyttelseserklæring. Du bedes give os følgende oplysninger, så vi kan behandle din anmodning på behørig vis:

 • Dit navn og efternavn
 • Din specifikke anmodning (med andre ord hvilke rettigheder, du ønsker at udøve)
 • Dato for anmodningen og din underskrift (hvis du sender din anmodning pr. post).

Hvis du ikke er fuldt ud tilfreds med vores svar, kan du også klage over vores behandling af dine personoplysninger til den relevante databeskyttelsesmyndighed.

ÆNDRINGER TIL DENNE DATABESKYTTELSESERKLÆRING

Vi gennemgår regelmæssigt, om vi overholder vores databeskyttelseserklæring, herunder navnlig for at sikre, at den overholder nye love og bestemmelser vedrørende databeskyttelse. Men selv om denne databeskyttelseserklæring til enhver tid kan blive ændret, indskrænker vi ikke dine rettigheder i henhold til denne erklæring uden dit udtrykkelige samtykke.

 

 

Tidligere versioner

Virtuel prøvning leveret af FittingBox

Når du skal bruge vores virtuelle prøveværktøj VTO (Virtual Try-On), kræver Essilor International, at du skal aktivere kameraet på din enhed. Ved at klikke på "Godkend" giver du dit samtykke til at aktivere kameraet på din enhed for at få fuldt udbytte af værktøjet. Bemærk, at når du bruger VTO, indsamler eller behandler Essilor International eller serviceudbyderen FittingBox ikke nogen personoplysninger, helbredsoplysninger eller biometriske data. Billeder eller videoer gemmes ikke.