Øjenlidelser og symptomer 15 minutters læsning

Værd at vide om aldersrelateret makuladegeneration (AMD)

Del på

Aldersrelateret makuladegeneration (AMD) er en gradvis ødelæggelse af centralsynet, som man bruger, når man ser ret frem for sig. Makula er en lille del af nethinden. Når vi bliver ældre, kan denne svækkes, hvilket påvirker synet.

Tilstanden medfører ingen smerter, men synet bliver lidt efter lidt så sløret, at det kan volde problemer at udføre banale aktiviteter, såsom at læse eller at genkende ansigter. Ændringen forekommer som regel gradvist, men synstabet kan ikke desto mindre opstå hurtigt.

Det perifære syn (sidesynet) påvirkes ikke. Selvom personer med AMD ikke bliver helt blinde, rammes de som regel på begge øjne.

Hvis du konstaterer, at dit syn bliver dårligere, oplever blinde pletter eller oplever at det, du ser forvrænges, bør du øjeblikkeligt søge lægerådgivning eller henvende dig til en optiker. Personer, der mistænkes for at have AMD, vil derefter blive henvist til en øjenlæge for undersøgelser og behandling.

AMD er mest almindeligt hos personer over 50 år og er den hyppigste årsag til synstab. Det anslås, at 1 ud af 10 personer over 65 år har en eller anden grad af AMD, og tilstanden påvirker mindst 600.000 mennesker i Storbritannien. AMD har tendens til at være mere udbredt blandt kvinder, kaukasiere og kinesere – af endnu ukendte årsager.

Typer af AMD

AMD udvikler sig, når macula (den del af øjet, der varetager centralsynet) begynder at fungere mindre effektivt. Der findes to typer af AMD:

 • Tør AMD: udvikles over mange år som følge af små, gullige ansamlinger, de såkaldte druser, på sansecellerne i den gule plet. Denne type AMD er mindre alvorlig og udgør 90 % af tilfældene. Men omkring 10 % af personer med tør AMD vil fortsætte med at udvikle våd AMD.
 • Våd AMD: også kendt som neovaskulær AMD og er mere alvorlig. Våd AMD udvikler sig, når der dannes nye, unormalt formede blodkar under macula. Disse kan lække blod og væske, beskadige cellerne og kan forårsage ardannelse. Dette kan opstå pludseligt og kan uden behandling medføre, at synet forværres i løbet af få dage.

Tegn og symptomer

Da AMD er en smertefri tilstand kan den ofte gå ubemærket hen, og personer kan have tør AMD i 5-10 år, før synstabet begynder at påvirke deres hverdagsliv betydeligt.

Makuladegeneration forårsager sløring af centralsynet (det, man ser lige frem for sig). Dette kan forårsage en række problemer:

 • Kørsel, læsning og syn af alt med detaljer kan blive svært.
 • Farver kan forekomme mindre livlige.
 • Kontrasten mellem genstande kan forekomme mindre tydelig, hvilket gør det vanskeligt at skelne mellem dem.
 • Folks ansigter kan blive svære at genkende.
 • Nogle AMD-ramte bliver mere følsomme over for kraftigt lys.

Våd AMD kan medføre andre vanskeligheder, herunder:

 • Visuelle forvrængninger – lige streger kan forekomme bølgede.
 • Blinde pletter – kan opstå i midten og blive større, jo længere man ignorerer dem.
 • Hallucinationer – former, mennesker eller dyr, der ikke findes, kan opleves som virkelige.

Våd AMD skal behandles hurtigst muligt for at undgå, at synet forværres, se oplysninger om behandling nedenfor.

Komplikationer ved AMD

AMD kan i væsentlig grad påvirke hverdagen, hvilket kan have både følelsesmæssig og fysisk effekt på de ramte. Der findes støttegrupper, som kan hjælpe personer, der lever med tilstanden. AMD kan også have visse andre virkninger.

Depression og angst

Det anslås, at en tredjedel af AMD-ramte lider af depression og angst. At miste en del af sit syn kan være svært at acceptere, især når det kombineres med, at man mister en del af sin selvstændighed. Så store forandringer i livet kan være hårde, og hvis du oplever selv at kæmpe med depression eller angst, bør du tale om det med din praktiserende læge for at diskutere behandlingsmuligheder, såsom terapi.

Kørsel

Tilstanden kan påvirke dine kørefærdigheder, derfor er det vigtigt at informere de relevante myndigheder, såsom registreringsmyndighederne eller dit forsikringsselskab. Hvis dit syn stadig er godt, kan du muligvis fortsætte med at køre, men du skal tage visse prøver for at sikre, at dit syn lever op til kravene. For din egen og andre bilisters skyld skal særligt dit centralsyn opfylde de gældende normer.

Synshallucinationer

Nogle personer, der lider af makuladegeneration, oplever visuelle hallucinationer. Denne tilstand kaldes Charles Bonnet-syndromet og opleves af ca. 10 % af alle AMD-ramte. I mangel af visuelle stimuli vil din hjerne skabe hallucinationer ved hjælp af billeder fra din hukommelse. Disse kan omfatte tilfældige former, mønstre, ansigter eller velkendte steder. De kan vare minutter eller timer, og selvom det ikke nødvendigvis drejer sig om negative billeder, kan det være skræmmende at opleve noget, der ikke findes i virkeligheden.

Det er vigtigt at fortælle din praktiserende læge om synshallucinationer, også selvom du måske frygter, at det kan være et tegn på psykisk sygdom. Hallucinationer i forbindelse med AMD har som regel mere at gøre med dit syn end med en problematisk mental tilstand, og din praktiserende læge vil højst sandsynligt kunne hjælpe dig med at håndtere dem. Hallucinationer varer typisk et år eller to, men kan i visse tilfælde vare længere.

Hvad skyldes aldersrelateret makuladegeneration?

Man ved endnu ikke, hvad der præcist forårsager makuladegeneration, hvilket gør det svært at forhindre det i at opstå. Som navnet antyder, er betingelsen tæt forbundet med alder, samt med familiens sygdomshistorie.

Makuladegeneration kan undertiden påvirke yngre mennesker, dette fænomen er sjældent og kaldes juvenil makuladegeneration. Tilstanden er næsten altid arveligt betinget og kan være gældende ved fødslen eller udvikle sig senere. Lidelser, der kan forårsage makuladegeneration hos yngre mennesker, er Stargardt's sygdom (i barndom eller tidlig voksenalder), Bests sygdom eller Sorsbys dystrofi (normalt i 30-40 årsalderen).

Der er visse ting, du kan gøre for at reducere risikoen for at udvikle AMD, se afsnittet om behandling nedenfor for flere oplysninger.

Sådan virker dine øjne: Grundlæggende principper

Formålet med hornhinden og linsen i forreste del af øjet er at fokusere lys udefra, så der dannes et billede på nethinden.  
Nethinden sidder bagerst i øjet. Den består af lys- og farveopfattende væv og omdanner disse sanseindtryk til elektriske signaler.
Synsnerven transmitterer elektriske signaler fra nethinden til hjernen, hvor de tolkes. Denne tolkning lader os forstå de oplysninger, som sendes fra øjet.

Nethinden

Makula, eller den gule plet, befinder sig midt på nethinden. Det er et punkt, hvor lysstrålerne fokuseres, så du kan se genstande, der befinder sig ret foran dig. Nethinden er af afgørende betydning for aktiviteter, der inkluderer detaljerigdom eller genstande på nært hold, såsom læsning.

Tør AMD og nethinden

Efterhånden, som man bliver ældre, begynder de lysfølsomme celler i den gule plet gradvist at degenerere. Det betyder, at AMD udvikler sig med tiden i takt med, at antallet af virksomme lysfølsomme celler falder, hvilket indskrænker mængden af lys, der oversættes til billeder i hjernen. Som følge heraf opstår en sløret plet midt i dit syn. Personer med tør AMD kan have brug for mere lys, når de foretager detaljerede aktiviteter som læsning eller skrivning, for at hjælpe til at kompensere.

Affaldsstoffer fra sansecellerne kan også begynde at hobe sig op i nethinden og danne ansamlinger, såkaldte druser, som har tendens til at vokse i takt med cellernes degeneration.

Våd AMD og nethinden

Det menes, at de små nye blodkar, der vokser under den gule plet i tilfælde af våd AMD, er kroppens forsøg på at rense nethinden for druser. Men eftersom blodkarrene dannes på det forkerte sted, forårsager de ardannelse på, og beskadigelse af, makula.

Og det er disse skader, der medfører forvrænget syn og blinde pletsymptomer.

Andre årsager

Omend det er usikkert, hvad der udløser de processer, der fører til AMD, kender man til visse faktorer, der kan øge risikoen.

Familiens sygdomshistorie: hvis andre medlemmer af din familie udvikler AMD, menes det, at du har højere risiko for også at udvikle det. Den nøjagtige genetiske årsag til dette er endnu ikke klarlagt, men det kan være en arvelig tilstand.

Rygning: rygere har fire gange højere risiko for at udvikle AMD end ikke-rygere til at udvikle. Særligt storrygere og personer, der har røget hele livet.

Alkohol: over fire genstande alkohol dagligt over en længere periode kan øge risikoen for AMD.

Sollys: UV-stråler menes at øge risikoen for AMD, f.eks. hvis du igennem hele livet har været udsat for meget sollys.

Fedme: hvis dit kropsmasseindeks overstiger 30, klassificeres du som overvægtig, og blandt de mange komplikationer dette kan medføre, er en øget risiko for AMD.

Forhøjet blodtryk og hjertesygdomme: der foreligger tegn på, at fortilfælde af hjertesygdomme eller forhøjet blodtryk kan øge risikoen.

Hvordan bliver AMD diagnosticeret?

AMD bliver typisk diagnosticeret i forbindelse med, at patienten begynder at opleve problemer. Ikke desto mindre kan en øjenundersøgelse give en tidlig påvisning af AMD, før forekomsten af symptomer. Hvis du begynder at opleve sløret, centralt syn eller andre symptomer på makuladegeneration, er det på høje tid at bestille tid hos din praktiserende læge eller din optiker.

Diagnose

Hvis din praktiserende læge eller optometristen har mistanke om makuladegeneration, er det næste skridt at blive undersøgt af en øjenlæge (specialiseret i diagnose og behandling af øjenlidelser). Du vil blive henvist til en specialiseret hospitalsafdeling, hvor du vil undergå en række øjenundersøgelser og prøver.

Herefter vil øjenlægen normalt være i stand til at fortælle dig, hvilken fase din tørre AMD har udviklet sig til:

Tidlig
Der kan forekomme adskillige små ansamlinger eller et par mellemstore druser, eller der kan være en lettere beskadigelse af nethinden. I denne fase udviser patienten ikke nødvendigvis nogen symptomer endnu.

Intermediær
Der kan forekomme større druser eller vævsskader på den ydre del af makula. I denne fase udviser patienten som regel symptomet bestående i en sløret plet i centralsynet.

Fremskreden
I denne fase er makula beskadiget i sit center. Det oplevede symptom vil typisk være en stor sløret plet midt i synsfeltet, der gør det vanskeligt at læse eller genkende ansigter. Våd AMD defineres som regel som en fremskreden fase af AMD.

Øjenundersøgelser

I løbet af øjenundersøgelsen vil øjenlægen foretage forskellige tests og kontroller. Dette omfatter en undersøgelse af dine øjne, efter du er blevet dryppet med dråber, der udvider dine pupiller. Dråberne virker som regel efter cirka 30 minutter, og deres virkning ophører efter et par timer. Synet kan blive sløret, eller du kan i dette tidsrum opleve en smule lysfølsomhed. Øjenlægen vil derefter undersøge den indre del af dine øjne for at tjekke nethinden for eventuelle afvigelser.

Yderligere tests vil derefter blive foretaget med henblik på at diagnosticere fasen:

 • Amsler-gitter: består af lodrette og vandrette linjer, der viser en prik i midten. Linjerne kan forekomme falmede, forvrængede eller brudte, hvis du lider af makuladegeneration. Øjenlægen kan få en idé om, hvor slem skaden er, udfra hvilke linjer, der opfattes som forvrængede eller brudte; disse er normalt tæt på midten af gitteret.
 • Billede af nethinden: et foto af dine nethinder vil hjælpe til at diagnosticere den AMD-fase, du er i, såvel som eventuelle nuværende skader. Billederne kan også hjælpe med behandlingsplanen og kan tages på forskellige måder:
  • Fundus-fotografi: et særligt kamera tager tredimensionale billeder af makula. Dette viser de forskellige lag af nethinden samt eventuelle skader.
  • Fluorescensangiografi af retinakarrene: fluorescerende farvestof indsprøjtes i armvenen og når ind i nethindens blodkar for at fremhæve eventuelle anomalier. Udførlige fotos bliver taget af blodkarrene og blodgennemstrømningen i dem, og hvis noget af farvestoffet lækker fra dem, bekræfter dette våd AMD.
  • Indocyanin grøn angiografi: udføres på samme måde som fluorescensangiografi men med et andet farvestof. Grønt indocyanin (ICG) farvestof kan afsløre andre problemer end fluorescerende farvestof.
  • Optisk kohærens tomografi (OCT): anvender særlige lysstråler til at skanne nethinden for at opnå et billede. Denne test kan tilbyde detaljerede data, såsom hvorvidt makula er unormal, fortykket, eller om nogen væske er lækket ud i nethinden.

Hvordan behandles AMD?

Desværre findes der ingen kur mod AMD, og fordi det perifære syn (sidesynet) ikke påvirkes, kan briller ikke korrigere det slørede centralsyn. Dog findes der visse behandlinger for hver type.

Behandling af tør AMD

Behandling af tør AMD har til formål at hjælpe til at bremse udviklingen og give synsstøtte, der letter diverse opgaver i hverdagen. Det kan blive nødvendigt for dig at foretage ændringer i dit hjem, og en svagtsynsklinik kan hjælpe dig med råd eller praktisk støtte.

Sådanne redskaber og ændringer kan omfatte:

 • Telefon og computertastatur med store taster.
 • Forstørrelsesglas til læsning.
 • Bøger med stor skrift, eller eReaders med justerbar tekststørrelse.
 • Kraftig belysning.
 • Oplæsningssoftware til computer (hjælper med e-mails, dokumenter og internetbrowsing).
 • To-tone indretning i hjemmet: kan hjælpe med at finde vej rundt og bidrage til at gøre det lettere at se forskel på nære genstande, såsom trapper og gelænder.

Kost og ernæring kan hjælpe med at bremse udviklingen af tør AMD og kan endda reducere risikoen for våd AMD, men beviser for dette er begrænset, og du bør derfor diskutere med en øjenlæge, om det ville fungere for dig.

En kost med mange A-, C- og E-vitaminer menes at hjælpe, og bør omfatte fødevarer som appelsiner, gulerødder, tomater, kiwi, og bladgrønsager. Lutein og zeaxanthin anses også for gavnlige. Lutein findes i bladgrønsager, ærter, sukkermajs og mango.

Selvom der ikke forefindes noget endeligt bevis på, at denne behandling vil kunne hjælpe alle, der er ramt af tør AMD, har en næringsring kost mange andre sundhedsmæssige fordele.

Reducering af risikoen

Visse foranstaltninger kan bidrage til at reducere din risiko for at udvikle AMD eller til at forhindre, at tilstanden forværres. Disse foranstaltninger omfatter:

 • Rygestop.
 • En sund og afbalanceret kost (se flere detaljer ovenfor).
 • Moderat alkoholindtagelse – forbrug, der ikke overskrider det anbefalede antal genstande.
 • At opnå eller opretholde en sund vægt.
 • At bære UV-briller udendørs.

Behandling af våd AMD

Våd AMD kan behandles med:

 • Anti-VEGF medicin
 • Laserkirurgi

Anti-vaskulær endotelial vækstfaktormedicin (anti-VEGF) virker ved at blokere det kemikalie, der får nye blodkar til at vokse. Ved at stoppe dannelsen af flere blodkar forhindrer denne behandling forringelsen af dit syn og progressionen af våd AMD. Tidlig diagnosticering og behandling er afgørende for at reducere risikoen for alvorligt synstab.

Anti-VEGF-medicin gives ved indsprøjtning med en lille nål i øjet. Patienten får lokalbedøvende øjendråber, og proceduren kan udføres uden det store ubehag. Medicinen kan i visse tilfælde få blodkarrene til at svinde ind og derved genoprette en del af synet, men kun en del af det, og det er ikke alle, der oplever forbedring. Behandlingen udføres kun, hvis der er tegn på, at den vil bidrage til at opretholde eller forbedre synet for patienten.

Den anti-VEGF-medicin, der tilbydes af det nationale sundhedsvæsen, er Ranibizumab og Aflibercept, og de vil kun blive anbefalet, hvis du opfylder visse kriterier, såsom ingen permanent skade på fovea (den del af øjet, der hjælper dig med at se detaljer skarpt) eller synsskarphed på mellem 6/12 og 6/96.

Undersøgelser har påvist, at Ranibizumab sinker tab af synsskarpheden hos mere end 90 % af de berørte, og at produktet kan øge synsskarpheden hos ca. en tredjedel af patienterne. Injektionen foretages en gang om måneden i tre måneder, og patienten overvåges i en "vedligeholdelsesfase".

I nogle tilfælde kan synet forværres i denne fase, hvilket menes at skyldes en yderligere lækage af væske. I så fald kan en ekstra indsprøjtning gives. Overvågningen fortsætter, og indsprøjtningerne gives efter behov, med mindst en måned mellem dem.

Hvis tilstanden ikke forbedres eller fortsætter med at forværres, stoppes behandlingen. Bivirkninger kan omfatte mindre blødninger, betændelse eller irritation, følelsen af at "have noget i øjet”, eller øget tryk i øjet.

Behandling med Aflibercept virker på samme måde som med Ranibizumab, det er blot en nyere type medicin, der i gennemsnit kræver færre indsprøjtninger og mindre overvågning af patienten. En injektion gives en gang om måneden i løbet af tre måneder, og efter et års behandling kan intervallet mellem injektionerne blive større afhængigt af behandlingens succes. Bivirkningerne ligner bivirkningerne ved Ranibizumab.

Laserkirurgi kan også bruges som supplerende behandling af våd AMD ved at ødelægge unormale blodkar. To typer af kirurgi anvendes:

Fotodynamisk terapi (PDT)

I fotodynamisk terapi indsprøjtes Verteporfin (en lysfølsom medicin) i armvenen, hvorfra produktet bevæger sig op til makula og binder sig til de unormale blodkar. En laveffektlaser lyser over et område, der er lidt større end det berørte felt. Verteporfin absorberer lyset og aktiveres, ødelægger de unormale blodkar (forhindrer dem i at lække blod eller væske) og reducerer skader i andet væv. Det kan være nødvendigt at gentage denne behandling med nogle måneders interval for at håndtere eventuelle nye blodkar.

Hvis du har en synsskarphed på 6/60 eller bedre, kan du være berettiget til proceduren.

Laserfotokoagulation

Laserfotokoagulation er kun egnet til ca. 1 ud af 7 personer, da operationen kræver, at de unormale blodkar ikke ligger tæt på fovea. Procedurer, der udføres i nærheden af fovea, kan forårsage permanent synstab.

Under lokalbedøvelse brænder en laser dele af nethinden, disse hærder og forhindrer blodkarrene i at vokse under makula. En bivirkning kan være, at der i dit synsfelt udvikles en permanent sort eller grå ”lap”. Denne lap vil ofte være mindre genererende, end hvis du slet ikke bliver behandlet for våd AMD, men ikke altid.

Laserfotokoagulering kan være mindre effektiv end de andre typer af behandling og bør kun anbefales, hvis anti-VEGF-injektioner eller PDT ikke kan anvendes.

Udvikling inden for kirurgi

Der findes to nye teknikker til behandling af våd AMD, men selvom disse undertiden kan give bedre resultater end laserkirurgi, indebærer de en højere risiko for alvorlige komplikationer. De bør kun tilbydes som et klinisk forsøg, da både sikkerheden og effektiviteten på lang sigt stadig er usikker.

Disse kirurgier er:

Makulær translokation: Makula flyttes til en sundere del af øjet (en del, der ikke er berørt af unormale blodkar).

Linseimplantation: Øjets linse fjernes og erstattes af en kunstig linse, der er specialdesignet til at forbedre centralsynet.