Øjenlidelser og symptomer 10 minutters læsning

Værd at vide om gammelmandssyn

Del på

Gammelsyn er en aldersbetinget langsynethed, der påvirker din evne til at se genstande på nært hold. Den opstår, fordi øjets linse mister sin elasticitet. Lær mere om øjenlidelsen, hvorfor den opstår, og hvad du kan gøre ved det.

Det er elasticiteten i øjets linse, der gør det muligt for os at skifte fokus fra nær til fjern, men gammelmandssyn gør denne akkommodation mere vanskelig.

Sammen med nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl indgår gammelmandssyn i en gruppe øjenlidelser, der skyldes såkaldte "brydningsfejl": formen på øjet gør, at lyset fokuseres forkert på nethinden.

Tegn og symptomer

Symptomer på gammelmandssyn kan omfatte:

  • Sløret syn, særligt af genstande på nær
  • Dårligt syn i svag belysning eller når man er træt
  • Behov for at holde genstande ud i strakt arm for at se dem bedre
  • Hovedpine
  • Belastning af øjnene

Hvad skyldes gammelmandssyn?

Gammelmandssyn er en normal følge af alderen – jo ældre du bliver, jo stivere bliver øjnenes linser og jo svagere bliver den omgivende muskel. Det betyder, at det bliver sværere for linsen at skifte fokus mellem forskellige afstande, og at lyset i stedet fokuseres bag nethinden, hvilket gør det vanskeligt at se genstande på nært hold.

Sådan virker dine øjne: Grundlæggende principper

Øjnene består af tre hovedelementer, der skal samarbejde for at synet fungerer:

Hornhinden og linsen: befinder sig i forreste del af øjet og hjælper til at fokusere lyset direkte på nethinden - i stil med en kameralinse.

Nethinden: består af et cellelag bagerst i øjet, som fungerer ved at opfatte lys og farver, der omdannes til elektriske signaler.

Synsnerven: nerven, der sender elektriske impulser videre til hjernen, hvor de bliver fortolket.

Øjets linser

Linserne fungerer ved at bryde lys jævnt og fokusere det på nethinden, så du kan se genstande tydeligt. Med genstande i forskellige afstande er linsen i stand til at ændre form for at stille skarpt på dem, afhængigt af, hvor fjernt eller nært de er. Hvis en genstand er langt væk, flader linsen ud, hvis genstanden er tæt på, afrundes linsen.

Linsen er desuden omgivet af den såkaldte ringmuskel, der hjælper linsen med at ændre form, trække sig sammen eller udvide sig afhængigt af afstanden til den genstand, du betragter.

Når du har gammelmandssyn, mister linsen sin elasticitet og ringmusklen bliver svagere. Som følge heraf svækkes linsens evne til at fokusere, og dit syn forringes, når du ser på nære genstande.

Hvordan bliver gammelmandssyn diagnosticeret?

Gammelmandssyn kan normalt diagnosticeres ved hjælp af en rutinemæssig øjenundersøgelse, hvori man tester din visuelle skarphed, din evne til at akkommodere, dvs. tilpasse fokus til forskellige afstande, og dine øjenmusklers og nethinders tilstand.

Synsprøve

Voksne bør gennemgå rutinemæssige synsprøver en gang hvert andet år, medmindre andet tilrådes. Det tager som regel 30 minutter hos en optiker og indebærer, at både dine øjnes tilstand og dit syn undersøges.

En optiker vil spørge til din sygehistorie, eventuelle problemer eller symptomer, du udviser, og hvor længe du har haft dem. Han eller hun vil muligvis også stille mere generelle spørgsmål om din livsstil, dit helbred og eventuelt medicinforbrug.

Ved den første undersøgelse kigges der på, om dine øjne er sunde. Optikeren anvender typisk et oftalmoskop til at oplyse dit indre øje gennem din pupil og teste pupillens reaktioner på lys. Begge øjnes koordination og bevægelse vil også blive undersøgt for at sikre, at de samarbejder.

Afhængigt af din sygehistorie og alder kan du også blive testet for andre øjenlidelser – herunder grøn stær (hvor væsketrykket i dit øje kan beskadige synsnerven) og diabetisk retinopati (hvor højt blodtryk og blodsukker forårsager dannelsen af nye blodkar, som kan skabe synsproblemer).

Når du har fået dine øjnes helbredstilstand undersøgt, skal du normalt have foretaget et synstjek. Dette omfatter undersøgelse af dit syn på lang, mellemlang og kort afstand, såvel som af din synsskarphed. Du vil typisk blive bedt om at læse højt fra en Snellen-tavle (hvor hver linje af bogstaver er mindre end den ovenstående). Hvis du bruger briller eller kontaktlinser, vil du eventuelt blive undersøgt både med og uden disse.

Videre undersøgelser kan foretages for at bestemme synsforstyrrelsens omfang og hvilke korrigerende glas, der vil være velegnede.

Hvordan behandles gammelmandssyn?

Da der er tale om en tilstand, der vedrører øjets linse snarere end hornhinden, er øjenlaserbehandling normalt ikke effektiv. Gammelmandssyn behandles normalt ved at bære korrigerende glas i form af kontaktlinser eller briller. I tilfælde, hvor patienterne har problemer med korrigerende glas, kan linseimplantation overvejes.

Korrigerende glas

Receptbriller fungerer ved at fokusere lyset direkte på nethinden og dermed sikre klarere syn. Linserne har normalt en konveks form, hvor de er tykkere på midten end i kanterne, men tykkelsen, krumningen og vægten afhænger af tilstandens alvorlighed.

Da gammelmandssyn er aldersbetinget, kan tilstanden blive værre med tiden. Det kan betyde, at du skal have øget styrke i dine brilleglas, og det er derfor vigtigt at få foretaget regelmæssige synstjek. Faktisk er det også muligt at blive både nær- og langsynet med alderen, og hvis det sker, får du muligvis brug for endnu et par briller. Du kan også anskaffe dig flerstyrke brilleglas, der hjælper dig til at se genstande langt væk såvel som tæt på med et enkelt par briller.

Kontaktlinser fungerer som briller, men de er lettere og nærmest usynlige. Kontaktlinser findes i forskellige typer. Nogle skal smides væk efter en dags brug, mens andre kan rengøres og genanvendes – din optiker kan oplyse dig om de forskellige muligheder. Mange foretrækker kontaktlinser, fordi de er så diskrete, men da de også indebærer en større risiko for øjenbetændelse, er det vigtigt at være meget omhyggelig med hygiejnen.

Linseudskiftning

For personer, der har svært ved at gå med briller eller kontaktlinser, er der mulighed for linseoperationen Prelex (presbyopic lens exchange). Prelex udføres ved at skære en lille lap i hornhinden og indsætte en kunstig linse for at korrigere fokus. Lappen sættes derefter på plads igen, uden nødvendig syning. Efter operationen kan du få ordineret kortikosteroider, antibiotika eller kunstige tårer.

Prelex-behandling er en nyere form for behandling af gammelmandssyn og der er derfor ikke meget bevis for, at indgrebet er sikkert på lang sigt. Du bør diskutere risiciene med din læge eller optiker.