Juridisk meddelelse og vilkår og betingelser 

I. JURIDISK MEDDELELSE

Dette websted (herefter benævnt "webstedet") udgives af Essilor Danmark (herefter benævnt Essilor), et aktieselskab stiftet i Københavns Kommune med en aktiekapital på €134.288, registreret hos Københavns Kommunes handels- og virksomhedsregister under registreringsnummer 74257119, med hjemsted på adressen Hedegaardsvej 88, 2300 København S og tlf. 70208444.

II. VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG

Adgang til webstedet og brugen af dets indhold er underlagt nedenstående betingelser. Ved at tilgå webstedet anses den besøgende for uigenkaldeligt at have accepteret disse vilkår og betingelser for brug og er indforstået med at overholde dem. Hvis den besøgende ikke accepterer disse vilkår, er den eneste afhjælpning at ophøre med brugen af webstedet.

Dette websted og alle materialer, al tekst, kode, indhold, software, grafik, alle fotografier, illustrationer, al kunst, alle formater, filer, enheder og links i det eller knyttet til det (under et benævnt "indholdet") er beskyttet af ophavsrettigheder, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende eller givet i licens til Essilor.

Enhver, der tilgår dette websted, har ret til at få vist en hvilken som helst del af det til privat og personlig brug. Indholdet må dog ikke bruges eller reproduceres (hverken helt eller delvist) til noget andet formål, herunder – uden begrænsning – på eller i forbindelse med et andet websted eller en anden publikation, uanset hvilke, eller i kommercielt øjemed.

I henhold til nedenstående vilkår tager Essilor skridt til at sikre, at den information, der tilgås via webstedet, er nøjagtig og ajourført, men kan ikke garantere nøjagtigheden, aktualiteten eller fuldstændigheden af oplysninger eller materiale, der fremgår på det. Essilor forbeholder sig til enhver tid ret til at korrigere webstedets indhold uden forudgående varsel og uden ansvar.

Essilor kan ikke holdes ansvarlig for:

  • Unøjagtigheder eller udeladelser med hensyn til de oplysninger og materialer, som tredjemand leverer til webstedet
  • Manglende evne til at tilgå webstedet på grund af en tredjemands ageren eller handling

Den besøgende anerkender hermed, at adgang til webstedet kan blive afbrudt på et hvilket som helst tidspunkt af Essilor med henblik på udførelse af vedligeholdelse, af sikkerhedsmæssige årsager eller andre tekniske årsager. Essilor er ikke ansvarlig, hvis webstedet er utilgængeligt, uanset grund, på et tidspunkt eller i en periode.

Hypertekstlinks til webstedet (andre end fra øvrige websteder drevet af Essilor) må kun inkluderes efter forudgående skriftligt samtykke fra Essilor, hvilket til enhver tid kan trækkes tilbage.  Essilor har ikke noget ansvar for indholdet på sådanne sider.

Essilor informerer hermed besøgende om, at nærværende generelle vilkår og betingelser til enhver tid kan modificeres. Så snart modifikationer vises online, anses de uden begrænsninger for at være accepteret af enhver besøgende, der tilgår webstedet.  Det er derfor besøgendes ansvar at læse nærværende vilkår og betingelser, før de browser på webstedet.